Subvenciones Modernización del Comercio. GOIB.

Os informamos que se ha publicado en el  • BOIB Núm 074 – 17 / juny / 2017 • Pàg. 18506 a 18515 la “Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 de maig de 2017 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes”, a la que podéis acogeros si disponéis de un IAE de Comercio entre la lista siguiente:
– Grup 641: tots els epígrafs
– Grup 642: tots els epígrafs
– Grup 643: tots els epígrafs
– Grup 644: tots els epígrafs
– Grup 645: tots els epígrafs
– Grup 647: tots els epígrafs, excepte el 647.5
– Grup 651: tots els epígrafs
– Grup 652: tots els epígrafs, excepte el 652.1
– Grup 653: tots els epígrafs
– Grup 654: únicament els epígrafs 654.2 i 654.6
– Grup 656: tots els epígrafs
– Grup 657: tots els epígrafs
– Grup 659: tots els epígrafs
– Grup 662: tots els epígrafs
Con respecto a los plazos de la inversión, se admiten aquellas realizadas entre 1 de enero de 2017 y 16 de octubre de 2017.
Con respecto a los plazos de presentación de solicitudes, disponéis de 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria (17 de junio + 1 mes).
Os informo asimismo de la lista de gastos admisibles:

1. Són actuacions subvencionables:
1.1 Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (aplicacions
informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament, i adquisició d’equipament informàtic).
1.2 Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (adquisició
i instal·lació d’aparells o sistemes d’il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d’aparells de climatització i/o de conservació
d’aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat
d’eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, i implantació de sistemes de gestió energètica.)
1.3 Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment comercial (mobiliari, maquinària,
instal·lacions, sistemes d’alarma, TPV i retolació comercial, interior i exterior).
1.4 Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.

1.5 Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
Espero que sea de vuestro interés. La intensidad de la ayuda es del 50% con un máximo de 6.000€ por proyecto.
Adjunto pdf con la convocatoria publicada.Subvenciones Comercio 2017