Procés de Participació de Canvi Climàtic

Illes Balears emissions zero al 2050.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, va presidir les jornades de participació per a la redacció d’una Llei de Canvi Climàtic, a finals de julio. Van participar a la jornada de feina el Director General d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard; el Vice Conseller de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia, José Luis Hernández; el DG de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de Catalunya, Salvador Samitier; el DG de Participació i Transparència de la CAIB, Miquel Gallardo i el DG d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la CAIB, Sebastià Sansó.

 
Aquest procés, que tindrà una durada d’uns tres mesos aproximadament, s’articularà a partir de jornades de debat i intercanvi de caràcter sectorial, a més de reunions bilaterals de feina amb diferents sectors, com ara: entitats ecologistes i socials, federacions empresarials, administracions i ciutadania en general, entre d’altres.

Estudis recents demostren que des del 1990 fins ara, les emissions de les Illes Balears s’han duplicat.  L’objectiu del govern és que l’any 2050 les emissions de CO2 de les Balears siguin properes a zero. Es pot anar seguint a través de:

Web: www.canviclimatic.caib.es