Aigua Lliure d’Olis

Descripció del projecte

A Mallorca existeixen dos productes de neteja originaris en vies de desaparició: el sabó fluix blanc i el sabó fluix negre, la base dels dos és precisament l’oli vegetal utilitzat. La darrera empresa que fabrica aquests productes, és membre de CliQIB.

CliQIB va aprofundir en la història del sabó fluix de Mallorca i donà a conèixer aquest producte com a model d’ús respectuós i d’economia circular.

CliQIB va voler impulsar aquest projecte per conscienciar a la població de la importància de reciclar l’oli vegetal (1 litre d’oli usat, contamina fins a 1000 litres d’aigua).  A l’activitat participaren 4 centres amb un total de 14 grups i 350 alumnes.  També s’aprofità el nou sistema de recollida que ha implantat EMAYA per aquest residu.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’ajut concedit a CliQIB de la convocatòria de subvencions per a activitats d’educació ambiental a les Illes Balears de la Direcció General d’Educació Ambiental i Residus, el qual ha obtingut una resolució favorable.

Objetius

 • OBJECTIUS EDUCATIUS:
  • Sensibilitzar als alumnes amb el medi ambient, com element important de la nostra societat i del desenvolupament.
  • Contribuir a que els alumnes tinguin una major responsabilitat cap al medi ambient.
  • Fomentar el treball en equip tant a les aules com a l’àmbit domèstic i dins la societat.
 • OBJECTIUS MEDI AMBIENTALS:
  • Sensibilitzar als alumnes amb el medi ambient, com element important de la nostra societat i del desenvolupament.
  • Contribuir a que els alumnes tinguin una major responsabilitat cap al medi ambient.
  • Fomentar el treball en equip tant a les aules com a l’àmbit domèstic i dins la societat
 • OBJECTIUS SOCIALS:
  • Conscienciar a la societat des de la infància en referència a la importància de cuidar el medi ambient.
  • Donar un valor afegit a un residu i aporfitar-lo per fer un producte.
  • Recuperar un producte tradicional i donar-lo a conèixer a la societat, fent-los participants de la seva fabricació.